• Al onze medewerkers zijn in het bezit van een relevante HBO diploma en zijn tevens SKJ geregistreerd.
  •  
  •  
  • Voorlichting en Advies

Veel migrant gezinnen maken te weinig gebruik van het bestaande aanbod inloopspreekuren, koffieochtenden en/of informatiebijeenkomsten. Wij bieden de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten en men in eigen taal en cultuur te woord te staan en te informeren. Instanties die ons hiervoor kunnen benaderen zijn onder andere:

*Welzijnsorganisaties

*Wijkteams

*Gemeenten

*Centra Jeugd en Gezin

*Consultatie bureau

  • Duo- Coaching

Indien hulpverlening al betrokken is bij een gezin met een migratie achtergrond en vastloopt vanwege de taal en/of cultuurbarrière dan kan Diversiteit Enzo-rg invliegen en aansluiten met als doel de kloof te overbruggen.

Ook biedt Diversiteit Enzo-rg binnen drang en dwang trajecten en gedwongen hulpverleningstrajecten duo-coaching met als doel het wantrouwen te verkleinen en in eigen taal/cultuur het gezin te informeren en ondersteunen.

  • Buddy-Coaching

Voor jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 20 jaar die:

*geen toekomstperspectief hebben

* voortijdig school hebben verlaten of dreigen uit te vallen

* geen dagbesteding hebben

* veel problemen ervaren op meerdere leefgebieden zoals; financiën, seksualiteit en verslaving.

Deze jongeren worden gekoppeld aan een buddy-coach met als doel samen opzoek te gaan naar de talenten en krachten van de jongere om deze te activeren en te gebruiken.

De buddy-coach neemt een zorg coördinerende rol op zich waarbij empowerment en eigen kracht van de jongere en zijn gezin/netwerk centraal staan.

  • Individuele en/of gezinsbegeleiding

Diversiteit Enzo-rg bied individuele begeleiding en gezinsbegeleiding aan mensen die ondersteuning wensen op verschillende leefgebieden zoals; praktisch, financieel en opvoeding.